NŪJA | БИТА 
Izmērs: 52см 
Cena: 20€ 
+5€ (ar citu uzrakstu)
+8 (ar citu uzrakstu no abām pusēm)
Izmērs: 72см 
Cena: 25€ 
+5€ (ar uzrakstu)
+8 (ar citu uzrakstu no abām pusēm)