standarta cena: 25€ 
personalizēta cena: 30€
izmers: 30x35